Wie excellente gedragsverandering realiseert, zal zich behalve op individueel, groeps- en organisatieniveau ook gemakkelijk op maatschappelijk niveau bewegen. Het domein van de politiek. De politiek wordt gedomineerd door ideologieën, zoals socialisme, religies en liberalisme.

Ideologieën zijn theorieën die niet worden getoetst op hun effectiviteit. Het zijn slechts goede voornemens, vormen van religie, gebaseerd op hoop. 

Deze zullen steeds minder invloedrijk worden, ten gunste van pragmatische, probleemoplossende aanpakken die gebaseerd zijn op positieve versterking. Ook hier zullen we via prikkels de juiste trance bereiken en via de verleiding van sociale beloningen maximale meetbare resultaten behalen.

De staat is van alle maatschappelijke domeinen het meest gericht op het beperken en straffen van gedrag. In vaktermen noemen we dit negatieve versterking. Beperkingen vinden plaats door regels te maken. De staat heeft hierop het monopolie. Het is de taak van vaak juridisch geschoolde parlementariers en gemeenteraadsleden die regels voor te bereiden en vast te stellen.

Negatieve versterking leidt weliswaar tot gedragsverandering, maar deze blijft op een minimaal niveau, om uit te problemen te blijven. Dreiging met straf en soms daadwerkelijk straffen is het domein van politie en leger.

De staat concurreert in toenemende mate met andere maatschappelijke domeinen, in het bijzonder de economie, die meer gericht zijn op positieve versterking. Bedrijven bieden iets wat klanten willen en dit leidt tot optimale return-on-investment van ons verdiende geld. Het is de taak van de leidinggevenden om ook optimaal positieve versterking binnen hun organisatie toe te passen om de medewerkers maximaal in plaats van minimaal te laten presteren .

Dit betekent dat het publiek zich meer en meer van de staat, zoals die nu is gedefinieerd, zal afwenden en zich vooral zal laten leiden door sociale en economische versterkers. De staat zal steeds minder grip krijgen op het maatschappelijk leven en de rechtspraak zal vaker achter de feiten aanlopen omdat de technologische veranderingen, inclusief de op deze website beschreven gedragstechnologieen, nu eenmaal steeds sneller gaan.

Zo zullen behalve de staat ook andere grote instituties krimpen, omdat individuen steeds meer hun eigen boontjes doppen. Via tijdelijke coalities halen zij economische voordelen en hoeft de staat hen steeds minder te beschermen. Een jaarlijkse economische groei van 2% betekent zo'n verdubbeling van de welvaart per generatie. Gezien de technologische acceleratie is dat nog een sombere schatting. Adagium voor de lezer is dan ook voortdurende bijscholing om concurrentievoordeel te kunnen behouden en mee te profiteren van de groei die toevloeit naar de mensen die maatschappelijk het meest te bieden hebben.

Op middellange termijn zal dit een verdere privatisering betekenen van omroepen, universiteiten, hogescholen en andere instellingen, vermindering van ambtenarij en een algemene bijscholing op het gebied van positieve gedragsverandering. Door prestaties in stapjes te verhogen, zal de span of control van leidinggevenden groter worden en zijn minder managementlagen nodig. Idealen als meer passie, intrinsieke motivatie, initiatief, ondernemerschap en plezier in het werk, liggen dan ook binnen handbereik.