'

CV Marius M. Rietdijk

 

Naam:                               Marius Methodius Rietdijk

Geboortedatum:         20 mei 1964

Adres:                               Paltrokstraat 14

                                             1508 EK Zaandam

                                             Phone: 0031 6 24 21 76 48

 

Career:                    Chair Works Council VU University (September 2023- )

                                    Member Works Council VU University (March 2019 - September 2023)

                                    Assistant Professor Strategic Management (July 2002 - )

                                    Scientific director  VU-ADRIBA (June 2011 - juli 2022), VU University School of Business and Economics

                                    Member City Council Liberal Party VVD, city of Amstelveen (April 2004 - 2014)

                                    Independent Management Consultant (January 1997 - )

                                    Director Plimenten.com/ Compliment Lab (June 2008-)

                                    Internship Quo Behavioural Systems, Redditch, Engeland (Oct. 2000 – April 2001).

                                    Senior researcher/consultant Center for Organisational Learning and Change Nyenrode Business University (Oct. 1997- Oct. 2000)

                                    Assistant Professor HRM (Oct. 1991-Oct. 1997), Twente University, Faculty of Technology and Management

                                    Management Consultant at Matrijz Organisatieadviseurs,  Wormerveer (May-September 1991)

                                    Junior Researcher Time Schedules and Work Behavior,  Department of Labor and Organizational Psychology, University of Amsterdam (March 1990 - May 1991)

 

Studies:                    Several NLP courses, including the NLP Master course (2019)

                                      Doctorate Economics and Business Administration at VU University Amsterdam (2009)

                                      Post graduate courses Hypnosis (2007/2016)

                                      Kaderopleiding VVD (2005)

                                      Iyengar Yoga Teacher Programme (2001-2004)

                                     Postdoctorale opleiding Gedragstherapie (1996)

                                     Masters Arbeids- en organisatie (1), klinische (2), sociale (3) psychologie  en psychologie van Arbeid en Gezondheid (4), Universiteit van Amsterdam (1983-1989)

                                          

Gedoceerde vakken:       Managementvaardigheden

                                                    Organizational behavior (Bachelor studenten Technische Bedrijfskunde & TSM Business School, Universiteit Twente)

                                                    Assertiviteit (Nyenrode)

 

                                                    Vrije Universiteit Amsterdam:

                                                    Organizational Behavior Management voor Parttime Masters Bedrijfskunde

                                                    Strategisch management (i.h.b. scenarioplanning)

                                                    Performance management (i.h.b. gedragsverandering)

                                                    Internationalization Project

                                                    Begeleiding enkele honderden afstudeerders aan Universiteit Twente en VU

                                                    Summerschool Organizational Behavior Management (OBM), 2016 - 

                                                    Strategic management from a practice perspective: One day in the life of a CEO (2017-2020)

                                                    Behavioral Strategy

 

Executive education        OBM Practitioner (2011 - 2022)

                                                    OBM Trainer/Coach (2014 - 2022)

                                                    Diverse workshops for Compliance Center and Zeilstra Center

 

 Cliënts : ABN-Amro, Bestuursacademie Nederland, Bouwend Nederland, Centrum voor Innovatie in de Bouwkolom, De Baak, Duyvis Machinefabriek, EMI, Ethiopean Airlines, Hay Management Consultants, JP Morgan, KLM, Nationale Nederlanden, Nedap, Procap Projectmanagement, Rijkswaterstaat, Theodoor Gilissen Bankiers, Vredestein, Witteveen + Bos, diverse cliënts for personal coaching (including hypnosis).

 

Consultancy activities:  Individuele en team coaching, scenarioworkshops en trajecten, performance management-workshops en -trajecten, deelname aan denktanks, stuurgroepen, adviesgroepen.

 

Publicaties and other (scientific) activities

  

Books

Rietdijk, M.M. & M. Van Winden (2003). Slag om de toekomst. Bedrijfsstrategieën voor goede en slechte tijden. Amsterdam: Balans

Rietdijk, M.M. (2009). Organisaties conditioneren. De invloed van beloning en straf op werkprestaties. Academisch proefschrift, 335 p. Amsterdam: VU University Press.

Rietdijk, M.M. (2009). Gedragsverandering in organisaties. Hoe het beste van mensen gedaan te krijgen, 215p. Assen: Van Gorcum.

Eysbroek, N., B. Steunenberg, L. Van der Sluis & M.M. Rietdijk (2012). Haagse hakken. Amsterdam: Balans.

Mion, V. en M.M. Rietdijk (2013). Presteren met Pavlov. Laat mensen een stap extra zetten. Amsterdam: Boom/Nelissen.

 

Book Chapters

Rietdijk, M.M. (2015). Voorwoord. In Ten Hoedt, F. & P. Spruijt. Het ABC van OBM. Mijnmanagementboek.

Rietdijk, M.M. (2017). Conditioning Compliance. In: Bleker - van Eyk, S.C. & R.A.M. Houben (eds.). Handbook of Compliance & Integrity Management. Theory and Practice, 109-117. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

Gianotten, M., M. ter Veen & M. Rietdijk (2017). Effectief sturen van samenwerkingsrelaties. In: Bouwer, E. & L.  Van 't Klooster (ed.). Relevance.p. 10-20. Amsterdam: Giarte, interne publicatie.

Rietdijk, M.M. (2018). Behaviorisme en veiligheid. In Guldenmund, F. Gedrag & Veiligheid. Alphen a/d Rijn: Vakmedianet, p. 37-57.

Rietdijk, M.M. (2019). Voorwoord. In: Leij, Joost van der. Management Cybernetics. Gezonde financiën & gezonde medewerkers. Philosophicon.

Rietdijk, M.M. (2020). Voorwoord. In: Broeder, R. den & J. Kerkhofs. Organizational Behavior Management. Een introductie. Van Haren Publishing.

Rietdijk, M.M. (2020). Preface. In: Broeder, R. den & J. Kerkhofs. Organizational Behavior Management. An Introduction. Van Haren Publishing.

Rietdijk, M.M. (2020). Voorwoord. In: Grootens, W. & D. Siliacus. De vloer op. De tien principes om het beste uit jezelf te halen. Haystack.

 

Scientific publications:

Rietdijk, M.M. Gedragsmanagement. Gedrag en organisatie, 1991, nr. 5, p. 320 - 330.

Rietdijk, M.M. Gedragsmanagement. In: Thierry, Hk., Koopman, P. & H. Van der Flier (1992). Wat houdt mensen bezig? Recente ontwikkelingen rond motivatie en arbeid, p. 75- 88. Utrecht: Lemma.

Rietdijk, M.M. (1993). Gedragsverandering in organisaties. In: Schreinemakers, J.F. & B.G.F. Pol (red.). Bedrijfskunde en Technologie. Enschede: UT Service, p. 147-154.

Rietdijk, M.M. The Technology of Performance Management. Paper gepresenteerd op het congres van de Werkgemeenschap voor de sociaal-wetenschappelijke studie van arbeids- en organisatievraagstukken (WESWA), Enschede, 18 nov. 1994, 18 pp.

Rietdijk, M.M. (1995). Performance Management op de werkvloer: eerste Nederlandse resultaten. In: Klijnstra, A.M. & B.G.F. Pol (red.). Structuur en proces: miskend spanningsveld, p. 115-124. Enschede: UT Service.

Rietdijk, M.M. (dec. 1995). Prestatiemanagement. Het beïnvloeden van gedrag en resultaten. Cahier  vakgroep Human Resource Management, 63 pag.

Idem, (nov. 1996, 2e druk).

Idem, (nov. 1999, 3e druk).

Heijden, B.I.J.M. van der & M.M. Rietdijk (1996). Expertisemanagement: instrumentarium en toepassingen. Gedrag en organisatie 9, p. 209-224.

Rietdijk, M.M. (1997). Naar een interne validiteitsverbetering van bedrijfskundig en HRM-onderzoek. In: Dynamiek in organisatie en bedrijfsvoering. Proceedings NOBO onderzoeksdag,  p. 331. Enschede: UT Service.

Bood, R.P., T. H. Homan, M.M. Rietdijk & J. van Uden (1998). Studying Organizational Learning Resulting from Large Scale Interventions. Paper gepresenteerd op the Academy of Management Midyear Conference on ‘Organizational Learning: Moving from Theory to Research’. George Washington University, 22-23 Maart. Washington.

Nijhof, A.H.J. & M.M. Rietdijk (1999). An ABC-analysis of ethical organizational behavior. Journal of Business Ethics 20, 39-50.

Sahin, M., Rietdijk, M. & P. Nijkamp (2006). Ethnic employees’ behaviour vis-à-vis customers in the service sector. Paper gepresenteerd op het congres van de European Regional Science Association (ERSA). Athene, 31 Augustus.

Sahin, M., Rietdijk, M. & P. Nijkamp (2006). Ethnic employees’ behaviour vis-à-vis customers in the service sector. Research Memorandum 2006-2, 17p. Amsterdam: VU.

Sahin, M., M. Rietdijk & P. Nijkamp (2007). Is Cultural Diversity a Socio-Economic Opportunity? A Case Study on the Performance of Migrant Workers in the Dutch Service Sector. Studies in Regional Science, 37, 2, p. 307-313.

Sahin, M., P. Nijkamp & M.M. Rietdijk (2009). Cultural diversity and urban innovativeness: Personal and business characteristics of urban migrant entrepreneurs. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 22, 3, p. 251-281. 

 

Professional publications:

Rietdijk, M.M. (1994). Technieken van gedragsmanagement. In: Fisscher, O.A.M., R.H.W. Vinke & J.S.L. Ykema (red.). Handboek Human Resource Management, aflevering 24, pp. II.A.38, 301-318, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, 18 pp.

Rietdijk, M.M. (1995). Van werk een feest maken. Gids voor Personeelsmanagement, 2, p. 14-18.

Rietdijk, M.M. (1995). Duurzaam motiveren voor betere prestaties. In: Fisscher, O.A.M., R.H.W. Vinke & J.S.L. Ykema (red.). Handboek HRM in de praktijk, aflevering 2, 6/6-1.1- 1-15. Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, 15 pag.

Janssen, A.M.P., A.E.C. Logger, M.M. Rietdijk, W. Spaink & L. de Waal. Paneldiscussie arbeidscontract en organisatiecultuur. In: Vinke, R.H.W. (red.)(1996). Jaarboek Personeelsmanagement 1997, p. 141-144. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.

Rietdijk, M.M. (1996). De APG-analyse als hulpmiddel bij prestatieverbetering. In: Kluytmans, F., W.A.M. de Lange, W.J.M. Meekel & R.H.W. Vinke (red.). Handboek Methoden, Technieken en Analyses voor Personeelsmanagement, aflevering 40, p. I.6.7.1-701-714. Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer.

Rietdijk, M.M. (1996). Motiveren voor duurzame organisatieverandering. M & O Quarterly 3,p. 90-91.

Rietdijk, M.M. (1997). De APG-analyse als hulpmiddel bij prestatieverbetering. In: Croonen, J. (red.). Prestaties sturen (serie Management Methoden en Technieken), p. 36-44. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.

Rietdijk, M.M. (1998). Opzet voor een gedragsgerichte benadering van een management-training. In: P.W.J. Schramade (red.). Handboek Effectief Opleiden, p. 7.5-3.01 - 7.5-3.18. ‘s Gravenhage: DELWEL.

Rietdijk, M.M. & M. van Winden (nov. 2003). Slag om de toekomst. Bedrijfsstrategieën voor goede en slechte tijden. Amsterdam: Balans.

Rietdijk, M.M. (2006). De manager als gedragsveranderaar. Tijdschrift voor Management Development. Winter, p. 26-31.

Meiresonne, A. , M.M. Rietdijk & A.F.D. Schaper (2009). Waarderen door complimenteren. Positieve bekrachtiging werkt. Tijdschrift voor Management Development. Voorjaar, p. 20-23.

Rietdijk, M.M. (2009). Versneld leren met complimenten. Nieuwsblad Expertise, 2, p. 11-12.

Rietdijk, M.M. (2009). Samenvatting proefschrift Organisaties Conditioneren. De invloed van beloning en straf op werkprestaties. Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap (Journal of Applied Occupational Sciences) 22, 4, p. 154-159.

Rietdijk, M.M. (2017). Pesten is een extreme vorm van straffen. In: Psychologie Magazine, juni, p. 82.

Rietdijk, M.M. (2019). Gedragsverandering. Column in Dichterbij, periodiek van de RABO bank, p. 39.

 

Reports for third parties

Rietdijk, M.M. (2006). Gedragsverandering in de Bouw. Ongepubliceerde paper. Verspreid onder leden van de Integriteitstafel, de Nieuwbouw alsmede de Regieraad binnende bouw, 10 p.

Noorderhaven, N.G., E. Molier, A.A.C.J. van Oijen en M. M. Rietdijk (2006). Institutioneel, economisch en cultureel kader van de bouw. Eindverslag PSIBouw project V023, 46p.

Noorderhaven, N.G. , E. Molier, A.A.C.J. van Oijen & M. Rietdijk (april 2007). Ontwikkeling meetinstrument voor cultuur in de bouw. Eindverslag PSIB Project V 305, 56 p.

Deters, C. & M.M. Rietdijk (2007). Evaluatie Contracteringsprocessen Rijkswaterstaat; contractering Westrandweg (Design & Construct). PSIBouw.

 

Other scientific activities:

Internetpublications

Rietdijk, M.M. (2009). Organizational Behavior Management (OBM) in The Netherlands. Transcript of Marius Rietdijks PhD defence.

Rietdijk, M.M. (2009). Transcript verdediging en promotie Marius Rietdijk.

 

Publications in other periodics

Rietdijk, M.M. Motivatieonderzoek. In: NedapPers, 1994, 46, p.1.

Nijhof, A.H.J. & M.M. Rietdijk (1995). Prestatieloon. Intermediair 10, p. 5.

Rietdijk, M.M. (2009). Proefschrift: de geheimen van gedragsverandering. Avenir, mei, p. 8-9.

 

Published speeches

Rietdijk, M.M. Gedragsmanagement. Paper gepresenteerd op het NIAS, Wassenaar, 17 mei 1991.

Rietdijk, M.M. Gedragsverandering in organisaties. Paper gepresenteerd op de 6e NOBO onderzoeksdag. Rotterdam, 10 november 1993.

Rietdijk, M.M. Performance Management. In: Syllabus bij het seminar Beloning in de not for profit sector, HayGroup, Baarn, 16 februari 1995, 14 p.

Rietdijk, M.M. Motiverende elementen bij veranderingsmanagement. In: Syllabus bij het seminar Effectief Veranderingen Leiden, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas, 18 mei 1995, 43 p.

Rietdijk, M.M. Extrinsieke motivatie: van werken een feest maken. In: bundel bij het congres Motivatie, de vergeten succesfactor, Nederlands Studiecentrum, Goudse Schouwburg, 2 november 1995, 31 p.

Rietdijk, M.M. Performance Management op de werkvloer: eerste Nederlandse resultaten. Paper gepresenteerd op de 7e NOBO onderzoeksdag. Groningen, 22 november 1995.

Rietdijk, M.M. Gedragsverandering op de werkvloer. Paper gepresenteerd op de conferentie De Levende Organisatie, Breukelen, 29 mei 1998.

 

LinkedIn publications

Rietdijk, M.M. Het uitvoeren van een Prestatieverbeterplan (2011a). https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6519550117580664832 

Rietdijk, M.M. Hoe wetenschappelijk is het ABC-model? (2011b). https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6520494947349594112 

Rietdijk, M.M. Awareness sessies Gedragsverandering en Scenario-planning (2011c). https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6520156973780996096 

Rietdijk, M.M. Hoe de gedragswetenschap leiders helpt een positieve bedrijfscultuur te vormen (2011d). https://www.linkedin.com/posts/activity-6099890257082269696-0UQM 

Rietdijk, M.M. Why I love feminism (2019a). https://www.linkedin.com/posts/activity-6533549573745582080-KnQF 

Rietdijk, M.M. How can we reach the goals of feminism, humanism and animalism? (2019b). https://www.linkedin.com/posts/activity-6535370570157174784-2R6j 

Rietdijk, M.M. Waarom hypnose beter helpt dan alleen praatsessies (2019c). https://www.linkedin.com/posts/activity-6551831071363870720-t738 

Rietdijk, M.M. How many behavior analysis programs have been started? (2019d). https://www.linkedin.com/posts/activity-6561234902946328576-Nqcg 

Rietdijk, M.M. What are behavioral laws? (2019e). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564568051176611840-BIvg 

Rietdijk, M.M. What is choral responding? (2019f). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564569419635392512-0uYP 

Rietdijk, M.M. What is a breaking point? (2019g). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564570224203563009-h3vh 

Rietdijk, M.M. What are confounding variables? (2019h). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564571416916824064-vc5q 

Rietdijk, M.M. What is a constructional approach? (2019i). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564573367419183104-qEYy 

Rietdijk, M.M. What is deprivation? (2019j). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564574132841910272--NMd 

Rietdijk, M.M. What is prompting? (2019k). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564576404032364544-LkE5 

Rietdijk, M.M. What is a reward? (2019l). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564577695718604800-z2zw 

Rietdijk, M.M. What is satiation? (2019m). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564578698752851968-NdIz 

Rietdijk, M.M. What is a secondary reinforcer? (2019n). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564579724822228993-qTk1 

Rietdijk, M.M. What is social facilitation (2019o). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564580750845448192-fC8G 

Rietdijk, M.M. How do you change your own behavior? (2019p). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564586210453532672-UHGS 

Rietdijk, M.M. What is verbal behavior? (2019q). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564593068866174977-PUdc 

Rietdijk, M.M. What is a behavioral repertoire? (2019r). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564594080385499136-cqSM 

Rietdijk, M.M. What is shaping? (2019s). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564594864103788544-aMO_ 

Rietdijk, M.M. What is rate of responding? (2019t). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564596547189903360-9-rU 

Rietdijk, M.M. What is errorless learning? (2019u). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564603915411824640-KqC5 

Rietdijk, M.M. What is escape behavior? (2019v). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564605152362397696-r8kV 

Rietdijk, M.M. What is evoke? (2019w). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564607106526392321-iV7b 

Rietdijk, M.M. What is a free operant? (2019x). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564611922841473024-jE1z 

Rietdijk, M.M. What are behavioral dimensions? (2019y). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564761665206796288-JPig 

Rietdijk, M.M. What is intensity in relation to behavior? (2019z). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564763367561543680-8MOu 

Rietdijk, M.M. What is topography of a response? (2019aa). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564764641111617536-Qr-b 

Rietdijk, M.M. What is transitory behavior? (2019ab). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564766015081717760-u7zw 

Rietdijk, M.M. What is transfer of stimulus control (2019ac). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564767766266556416-kqrX 

Rietdijk, M.M. What is behavioral economics? (2019ad). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564782071649312768-0xrb 

Rietdijk, M.M. What is non-contingent reinforcement? (2019ae). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564797427063365632-SfjF 

Rietdijk, M.M. What is behavioral cusp? (2019af).https://www.linkedin.com/posts/activity-6564798900270702592-lCC9 

Rietdijk, M.M. What is behavior? (2019ag). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564801967296786432-I5S6 

Rietdijk, M.M. Why management theory should go from indirect towards direct measurements of behavior (2019ah). https://www.linkedin.com/posts/activity-6565116648280469504-CMLd 

Rietdijk, M.M. Why stakeholder theory should adopt behavior analysis (2019ai). https://www.linkedin.com/posts/activity-6565309050018385921-U1ks 

Rietdijk, M.M. The missing link in management research (2019aj). https://www.linkedin.com/posts/activity-6565471301006426112-Q-uR 

Rietdijk, M.M. How to change the behavior of the executive team (2019ak). https://www.linkedin.com/posts/activity-6565538258149867520-v5an 

Rietdijk, M.M. How do we measure complexity? (2019al). https://www.linkedin.com/posts/activity-6566210636592885760-xhsT 

Rietdijk, M.M. The most crucial social skill (2019am). https://www.linkedin.com/posts/activity-6566215040750493696-QTQD 

Rietdijk, M.M. Why management academics publish about abstractions instead of behavior (2019ao). https://www.linkedin.com/posts/activity-6566949972359688193-0Ryc 

Rietdijk, M.M. A functional analysis of desired verbal behavior of management academics (2019ap). https://www.linkedin.com/posts/activity-6566952053099364352-o-cs 

Rietdijk, M.M. The courage for adopting OBM/Applied behavior analysis (2019aq).https://www.linkedin.com/posts/activity-6567677196637470720-yh0q 

Rietdijk, M.M. The future desired behavior of management academics (2019ar). https://www.linkedin.com/posts/activity-6566954590460346368-b1pH 

Rietdijk, M.M. Harvard business school adopts Applied behavior analysis (2019as). https://www.linkedin.com/posts/activity-6567686554339414016-_Hqn 

Rietdijk, M.M. How organizations protect our genes (2019at). https://www.linkedin.com/posts/activity-6568058670247215104-FwSl 

Rietdijk, M.M. What to make of excuses from a serial killer (2019au). https://www.linkedin.com/posts/activity-6568091118280540160-AEWM 

Rietdijk, M.M. How compliance offers can bring out more than minimum performance (2019av). https://www.linkedin.com/posts/activity-6568100408227700737-C8lO 

Rietdijk, M.M. What makes behavior analysis so reinforcing? (2019aw). https://www.linkedin.com/posts/activity-6568179643474681856--yvG 

Rietdijk, M.M. Right wing parties, beware of the punishment trap (2019ax).https://www.linkedin.com/posts/activity-6569590571701276672-98Lh 

Rietdijk, M.M. The secrets of self control and behavioral economics (2019ay). https://www.linkedin.com/posts/activity-6569877289167912960-KMLe 

Rietdijk, M.M. The future of management (2019az). https://www.linkedin.com/posts/activity-6578306013739401216-FXQN 

Rietdijk, M.M. Using OBM to increase billable hours (2019ba). https://www.linkedin.com/posts/activity-6580001818712113152-QzSU 

Rietdijk, M.M. The function of drugs? (2019bb). https://www.linkedin.com/posts/activity-6583968525705183232-0rd- 

Rietdijk, M.M. Why social scientists invent complex concepts (2019bc). https://www.linkedin.com/posts/activity-6583973141524164608-4cZp 

Rietdijk, M.M. Commentaar op Brabantse automobilist rijdt langzamer door snelheidsmeter met spaarsysteem (2019bd). https://www.linkedin.com/posts/activity-6594190168620707840--Hjx 

Rietdijk, M.M. Serviceverbetering bij buschauffeurs (2019be). https://www.linkedin.com/posts/activity-6595243613201018880-rkZE 

Rietdijk, M.M. Why behavior analysis is replacing psychology (2019bf). https://www.linkedin.com/posts/activity-6595957814672396288-zt_p 

Rietdijk, M.M. Legaliseer drugs nu (2019bg). https://www.linkedin.com/posts/activity-6612596019299516416-f70R 

Rietdijk, M.M. Hypnose voor meer business (2020a). https://www.linkedin.com/posts/activity-6632968805649920000-WGOF 

Rietdijk, M.M. The eternal formula for change (2020b). https://www.linkedin.com/posts/activity-6635083077548933121-NeQl 

Rietdijk, M.M. Organisaties conditioneren meest verkochte Nederlandse proefschrift ooit (2020c). https://www.linkedin.com/posts/activity-6641962107783000064-f6co 

Rietdijk, M.M. Uitzonderlijke klasse (2020d). https://www.linkedin.com/posts/activity-6648137017962049537-c-Hn 

Rietdijk, M.M. Yoga na corona (2020e). https://www.linkedin.com/posts/activity-6651397225391898625-hr7s 

Rietdijk, M.M. Arme tijden, rijke tijden (2020f). https://www.linkedin.com/posts/activity-6652780839774097408-v5vt 

Rietdijk, M.M. How the green dream is damaging the earth and fuels capitalism. The new brave documentary of Michael More (2020g). https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6519550117580664832 

Rietdijk, M.M. Vader C.W. (Wim) Rietdijk overleden (2020h). https://www.linkedin.com/posts/activity-6662983678144196609-6le6 

Rietdijk, M.M. Waarom ondernemers duurzamer zijn dan politici (2020i). https://www.linkedin.com/posts/activity-6667968775717040128-ze42 

Rietdijk, M.M. Boek OBM, een introductie, verschenen! (2020j). https://www.linkedin.com/posts/activity-6671164287563657216-ZZSF 

Rietdijk, M.M. Turnbond over de brug (2020k). https://www.linkedin.com/posts/activity-6694690835906232320-MMN- 

Rietdijk, M.M. Bevrijding (2020l). https://www.linkedin.com/posts/activity-6704694703876554752-Tzyq 

Rietdijk, M.M. Verder dan vrijheid en respect (2020m). https://www.linkedin.com/posts/activity-6708108326921666560-IUvK 

Rietdijk, M.M. 10 redenen waarom B.F. Skinner shockeert en helpt (2020n). https://www.linkedin.com/posts/activity-6709174807549812736-mml0 

Rietdijk, M.M. Interview met Marius Rietdijk, Pavlov beval hypnose al aan! (2020o). https://www.linkedin.com/posts/activity-6710904010083233793-gYWF 

Rietdijk, M.M. Why behaviorism and hypnotherapy are good for you (2020p). https://www.linkedin.com/posts/activity-6713374094592684032-cWwc 

Rietdijk, M.M. Change challenge: found a better method than OBM or Hypnosis? Money back (2020q). https://www.linkedin.com/posts/activity-6714419261399470080-zwD5 

Rietdijk, M.M. Free from autonomous man (2020r). https://www.linkedin.com/posts/activity-6715091761582145536-F9rt 

Rietdijk, M.M. Art and science (2020s). https://www.linkedin.com/posts/activity-6715990198544609281-RxaW 

Rietdijk, M.M. More support for a conditioning interpretation of change: hypnosis and operant conditioning (2020t). https://www.linkedin.com/posts/activity-6717686774958755840-tlUT 

Rietdijk, M.M. My hypnotherapy results thus far (2020u). https://www.linkedin.com/posts/activity-6719205063560085504-WCxf 

Rietdijk, M.M. More hypnotic results, elaborated (2020v). https://www.linkedin.com/posts/activity-6719210760981032960-OZs4 

Rietdijk, M.M. Another hypnotic story (2020w). https://www.linkedin.com/posts/activity-6719220439165538304-Mw5Z 

Rietdijk, M.M. Heal and connect your your three brain parts with meditation and hypnosis (2020x). https://www.linkedin.com/posts/activity-6719856144690556928-KRU6 

Rietdijk, M.M. Hoe hypnose hormonaal heelt (2020y). https://www.linkedin.com/posts/activity-6722408812495597568-rlsO 

Rietdijk, M.M. Goed of slecht nieuws show? (2020z). https://www.linkedin.com/posts/activity-6723128463429033984-b7a3 

Rietdijk, M.M. Cultuur kun je niet meten, maar gedrag wel (2020aa). https://www.linkedin.com/posts/activity-6727478416725086208-E-FP 

Rietdijk, M.M. Baas over jezelf met een schaakklok (2020ab). https://www.linkedin.com/posts/activity-6731504133423063040-03BR 

Rietdijk, M.M. Naar de gevangenis! (2020ac). https://www.linkedin.com/posts/activity-6732406883472179200-K-nZ 

Rietdijk, M.M. De uiteindelijke oplossing (2020ad). https://www.linkedin.com/posts/activity-6736957438559297536-hCmE 

Rietdijk, M.M. Waarom ik niet met cryptocurrencies speculeer (2020ae). https://www.linkedin.com/posts/activity-6745979741683163136-Vz34 

Rietdijk, M.M. Nieuw boek van superbelegger Martien van Winden (2021a). https://www.linkedin.com/posts/activity-6749421146485116928-6C7q 

Rietdijk, M.M. Beloning stimuleert gedrag, waar ligt de grens (2021b). https://www.linkedin.com/posts/activity-6754635769064828928-mcLl 

Rietdijk, M.M. ...De rest tegen Omtzigt tegen de rest... (2021c). https://www.linkedin.com/posts/activity-6781506747266867200-xxZz 

Rietdijk, M.M. De beperkingen van belastingen (2021d). https://www.linkedin.com/posts/activity-6785892009476456448-OoHg 

Rietdijk, M.M. Positieve gedragsverandering in de politiek (2021e). https://www.linkedin.com/posts/activity-6785958955232358401-6NG8 

Rietdijk, M.M. Departement van Gedragsverandering bij Emiraten (2021f). https://www.linkedin.com/posts/activity-6791455025647378432-mt-F 

Rietdijk, M.M. Naar een versterking van de Nederlandse economie via het MKB (2021g). https://www.linkedin.com/posts/activity-6792350621207994368-U7FB 

Rietdijk, M.M. Moeders: Niet voorleggen aan je man, wel aan je zoon! (2021h). https://www.linkedin.com/posts/activity-6798893489053601793-SSq2 

Rietdijk, M.M. Kinderlijk eenvoudig (2021i). https://www.linkedin.com/posts/activity-6801390313165373440-5g7e 

Rietdijk, M.M. Gedragsderivaten (2021j). https://www.linkedin.com/posts/activity-6802188839428386816-Axsj 

Rietdijk, M.M. Luister mee... (2021k). https://www.linkedin.com/posts/activity-6807918024578883585-Jf9F 

Rietdijk, M.M. Material man (2021l). https://www.linkedin.com/posts/activity-6807924809159188480-vbXH 

Rietdijk, M.M. ... In a material world (2021m). https://www.linkedin.com/posts/activity-6807995225584259072-bSPh 

Rietdijk, M.M. Lofzang op de Vrije Universiteit Amsterdam (2021n). https://www.linkedin.com/posts/activity-6808740363067555840-_dYL 

Rietdijk, M.M. Geef je leven nog meer betekenis met meditatie (2021o). https://www.linkedin.com/posts/activity-6809316765777092608-6FZ- 

Rietdijk, M.M. Gedragsanalyse en het overwinnen van tegenslag (2021p). https://www.linkedin.com/posts/activity-6810088301870018561-51mj 

Rietdijk, M.M. Percepties en feiten (2021q).https://www.linkedin.com/posts/activity-6810489537731596288-jN-x 

Rietdijk, M.M. God's erfenis (2021r). https://www.linkedin.com/posts/activity-6810853654401228800-088- 

Rietdijk, M.M. Verander gedrag (2021s). https://www.linkedin.com/posts/activity-6812280053385236480-i_Vn 

Rietdijk, M.M. Waarom projecten uitlopen in tijd en kosten? (2021t). https://www.linkedin.com/posts/activity-6814091898458828800-Zerm 

Rietdijk, M.M. Hoe de gedragsanalyse de sociale psychologie verder helpt (2021u). https://www.linkedin.com/posts/activity-6814461970176106496-aV5c 

Rietdijk, M.M. Stop de drooglegging (2021v).  https://www.linkedin.com/posts/activity-6814543945721286656-sg3c 

Rietdijk, M.M. Duurzame gedragsverandering voor veiligheid (2021w). https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/duurzame-gedragsverandering-voor-veiligheid

Rietdijk, M.M. Kies de meest effectieve opleiding Verandermanagement/ Gedragsverandering (2021x). https://www.linkedin.com/posts/activity-6818436447801008128-2KUm 

Rietdijk, M.M. Goede en slechte mensen...(2021y). https://www.linkedin.com/posts/activity-6819112960603029504-6bSb 

Rietdijk, M.M. Waarom we drugs legaliseren (2021z). https://www.linkedin.com/posts/activity-6819888387579801600-GGcv 

Rietdijk, M.M. Beleggen is operant gedrag (2021aa). https://www.linkedin.com/posts/activity-6820255959777099776-_TjE

Rietdijk, M.M. Welja, geef het behaviorisme de schuld (2021ab). https://www.linkedin.com/posts/activity-6820765928045715457-Aw5C 

Rietdijk, M.M. Waarom ik 5 Nobelprijzen verdien (2021ac). https://www.linkedin.com/posts/activity-6820861072614940672-WjXj

Rietdijk, M.M. Lustrumcongres ADRIBA tien jaar positieve gedragsverandering (2021ad). https://www.linkedin.com/posts/activity-6821548091137687552-Oetg 

Rietdijk, M.M. Complimenten verspreiden zich verder over Nederland (2021ae). https://www.linkedin.com/posts/activity-6822903547693215744-eROt 

Rietdijk, M.M. Praktische toepassingen van de experimentele gedragsanalyse (2021af). https://www.linkedin.com/posts/activity-6823244142282362880-ZhOo 

Rietdijk, M.M. De taal van gedrag (2021ag). https://www.linkedin.com/posts/activity-6823745068248158208-Vpl8 

Rietdijk, M.M. Equivalent classes en Matching to sample (2021ah). https://www.linkedin.com/posts/activity-6824425831813713921-L_C1 

Rietdijk, M.M. Nog een paar sleutelbegrippen uit de experimentele gedragsanalyse (2021aI). https://www.linkedin.com/posts/activity-6825011442438205440-UVO0 

Rietdijk, M.M. Rijkslim in 1 dag (2021aj). https://www.linkedin.com/posts/activity-6825022985326383104-JCoY 

Rietdijk, M.M. Weerstand tegen verandering, een wetenschappelijke uitleg (2021ak).https://www.linkedin.com/posts/activity-6826424592278585344-sh_c 

Rietdijk, M.M. Succesvol beleggen gebaseerd op de experimentele gedragsanalyse (EGA)(2021al). https://www.linkedin.com/posts/activity-6826941109147639808-Z7a1 

Rietdijk, M.M. Creativitijd (2021am). https://www.linkedin.com/posts/activity-6826981033074810880-h8k3 

Rietdijk, M.M. Verkoop nog beter (2021an). https://www.linkedin.com/posts/activity-6828311485048008705-VhQu 

Rietdijk, M.M. Hoe verhoog je de veiligheid bij een bierbrouwer? (2021ao). https://www.linkedin.com/posts/activity-6829703813562216448-mk67

Rietdijk, M.M. Organizational Behavior Management (OBM) helder uitgelegd in een animatie (2021ap). https://www.linkedin.com/posts/activity-6830964116753047552-TZ9F

Rietdijk, M.M.  Ons gedrag is van een andere orde dan onze hersenen (2021aq). https://www.linkedin.com/posts/activity-6831336433039552512-JjlZ

Rietdijk, M.M.  Drugs for free (2021ar). https://www.linkedin.com/posts/activity-6833646992535666688-ufdt

Rietdijk, M.M. Hoe verdienen je kinderen later hun geld? (2021as). https://www.linkedin.com/posts/activity-6836200612711989248-xyTA

Rietdijk, M.M. Hoe u nog rijker zult zijn (2021at). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_rijke-adviseurs-loondienst-activity-6841964503421210624-vx8X

Rietdijk, M.M. De rijkdom aan gedragsveranderingstoepassingen (2021au). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_financial-behavior-modification-activity-6842927438926798848-h0Ar

Rietdijk, M.M. Zijn Franse moeder en Nederlandse vader maken hem geen Belg (2021av). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_zen-johncleese-gaemdel-activity-6844250164266381312-s_L4

Rietdijk, M.M.  Freud's frustratie (2021aw). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_lang-leve-freud-dromen-zijn-g%C3%A9%C3%A9n-bedrog-activity-6845143996067581952-xqu_

Rietdijk, M.M. Geliefd, rijk of beroemd, wat wens je? (2021ax). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_webinar-over-de-top-3-meest-invloedrijke-activity-6847141188806459392-3S4p

Rietdijk, M.M. Drugshandelaar en minister-president op de tandem (2021ay). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_afschuw-om-dreiging-richting-rutte-benaderbare-activity-6848332783958450176-Ek7N

Rietdijk, M.M. Waarvoor kies jij, voor speculeren of beter, investeer! (2021az). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_speculeren-of-investeren-rijk-worden-op-activity-6848636079466180608-Xw3-

Rietdijk, M.M. Wapen je tegen (hyper) inflatie (2021ba). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_wapen-je-tegen-hyper-inflatie-verschillende-activity-6849768966047498240-QIUb

Rietdijk, M.M. Operationaliseren van een nieuwe politieke #cultuur (2021bb). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_d66-wilde-wob-verzoek-docu-kaag-weigeren-activity-6849941585946296320-TEET

Rietdijk, M.M. Grotere koek of betere verdeling? (2021bc). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_economie-wetenschap-politicologie-activity-6857570255045222401-0cl2

Rietdijk, M.M. Goed en kwaad (2021bd). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_mediteren-activity-6858122228765126656-6KQK

Rietdijk, M.M. Amoreel beleggen (2021be). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_amoreel-beleggen-aandeelhouders-activity-6859375581885210624-0shr

Rietdijk, M.M. (Ge)loof (2021bf). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_geloof-straf-en-gij-zult-gestraft-worden-activity-6862090828836335616-Qwsd

Rietdijk, M.M. #Liberalisme voor een slagvaardiger samenleving (2021bg). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_liberalisme-corona-zorg-activity-6862307185460858880-ojGO

Rietdijk, M.M. Klinkt als... (2021bh). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_opinie-boos-over-een-gestroopt-damhert-activity-6863962120636178432-Um2h

Rietdijk, M.M. Uit het schap (2021bi). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_achterban-d66-kritisch-over-belofte-van-kaag-activity-6864479326671290368-WSUB 

Rietdijk, M.M. Laat je inspireren (2021bj). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_psychologie-amsterdam-gedragsverandering-activity-6865562269175087104-ROh4

Rietdijk, M.M. Inspirator #warrenbuffett (2021bk). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_mariusrietdijknl-activity-6865607710335938560-yK2Q

Rietdijk, M.M. Corona scenario's (2021bl). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_kabinet-gaat-zwabberend-richting-paniekstand-activity-6869897955722244096-VrCy

Rietdijk, M.M. Hoe laat je mensen (#corona) regels naleven (2021bm)? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_corona-corona-gedragsanalyse-activity-6870433609287823360-tkX3

Rietdijk, M.M. Gevoel en verstand balanceren bij beleggen (2021 bn). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_speculeren-of-investeren-rijk-worden-op-activity-6872675772218294272-V0m_

Rietdijk, M.M. Bevrijd je uit de loonslavernij (2021bo). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_rotterdam-bloemendaal-werk-activity-6873185688632791040-OnMd

Rietdijk, M.M. Het miljonairsbrein ontrafeld door T. Harv Eker (2021bp). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_het-miljonairsbrein-ontrafeld-door-t-harv-activity-6873370017115754496-tLhj

Rietdijk, M.M. Van 0 naar anderhalf miljoen (2021bq). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_speculeren-of-investeren-rijk-worden-op-activity-6876441954415128577-QUOh

Rietdijk, M.M. Kandidaat gemeenteraad #Zaanstad (2021br). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_zaanstad-vvd-zaandam-activity-6876808133751136256-p_84

Rietdijk, M.M. Vertrouwen of wantrouwen? (2021bs). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_vertrouwen-of-wantrouwen-in-deze-corona-activity-6879676601030717440-cQ7R

Rietdijk, M.M. Australian Aboriginal Wisdom (2022aa). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_australian-aboriginal-wisdom-those-who-activity-6884082321968918528-KQI6

Rietdijk, M.M. De zes lessen uit Rich Dad, Poor Dad (20222ab). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_de-zes-lessen-uit-rich-dad-poor-dad-een-activity-6885705224888078336-aS1d

Rietdijk, M.M. Complimentenprofessor of Dr. Doem (2022ac)?. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_complimentenprofessor-of-dr-doem-we-zitten-activity-6887658691529637889--Ipi?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Angstcultuur veranderen in gelukscultuur (2022ad). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_angstcultuur-veranderen-in-gelukscultuur-activity-6890198019220799488-S6cT?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Wish you were here Milton Friedman (2022ae). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_a-grim-history-repeats-at-the-fed-activity-6891325165918056448-lmaw?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. OBM breed uitgerold bij KLM (2022af). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_positieve-gedragsverandering-in-organisaties-activity-6893855468146483200-yqgp?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Gedragsverandering voor financiële vrijheid (2022ag). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_gedragsverandering-voor-financi%C3%ABle-vrijheid-activity-6895265263743221760-HXOz?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Wetenschap en technologie als mede-drijver van economische voorspoed (2022ah). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_wetenschap-technologie-keynes-activity-6895640631717220352-b9V6?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Keynes, de Freud der economen (2022ai). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_wetenschap-technologie-keynes-activity-6896363552915931137-VmRu?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Luister naar Joost van der Leij (2022aj). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_133-betekenis-hypnotische-meditatie-by-activity-6897454168680787968-b67G?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Gedragsanalyse toegepast op het Oekraïne vraagstuk (2022ak). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_politiek-economie-bayesiaanse-abc-analyses-activity-6897918905851949056-wo2a?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Drie toekomst-scenario’s: hyperinflatie, hoge rentes of economische voorspoed (2022al)? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_drie-toekomst-scenarios-hyperinflatie-activity-6898531320624951296-66Xc?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. De tijdloze lessen van #miltonfriedman voor een kleine overheid (2022am). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_free-to-choose-1980-vol-01-the-power-of-activity-6900739883304841216-MOIb?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Behavior based safety in Nederland (2022an). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_gedragsverandering-voor-veiligheid-activity-6902256197596979200-hVdu?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Tirannen straffen (2022ao). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_verandering-abc-antecedenten-activity-6903949102711660545-Il92?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Op verkiezingscampagne met burgemeester van #Zaanstad Jan Hamming, zijn vrouw @roya kashani en #vvd raadslid Tjeerd Rienstra bij zorgcentrum Odeon in #Krommenie! (2022ap). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_zaanstad-vvd-krommenie-activity-6908039139904876545-8jD0?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Dear Mr. Putin (2022aq). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_putin-russia-netherlands-activity-6910496321917337600-GZho?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Leij, J. van der  & Rietdijk, M.M. Oorlog of vrede? (2022ar) https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_oorlog-of-vrede-gaat-poetin-daadwerkelijk-activity-6911305787843723264-bIKN?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Leij, J. van der  & Rietdijk, M.M. (2022as). Wel of niet ingrijpen in de Oekraïne? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_wel-of-niet-ingrijpen-in-oekra%C3%AFne-wat-zijn-activity-6915745375601475584-PkHb?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022at). Als overheden niet ingrijpen bij hoge inflatie. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_inflatie-belastingen-overheid-activity-6917229480809775104-HJbD?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022au). Wanneer centrale banken wel ingrijpen met renteverhogingen. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_sparen-schulden-obligatiehouders-activity-6917368217204084736-uSpP?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022av). Waartoe complimenten kunnen leiden, zowel zakelijk als privé. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_janine-abbring-en-jeroen-wollaars-hebben-activity-6918430740317667328-vWyb?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Leij, J. van der & Rietdijk, M.M. (2022aw). Waarom het CDA Hugo de Jonge laat zitten. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_waarom-het-cda-hugo-de-jonge-de-hand-boven-activity-6918457815699214336-At-8?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022ax). Amsterdamse politie reikt zilveren duim uit aan mensenredder Henk Cornelissen. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_zilveren-duim-voor-henk-die-negen-toeristen-activity-6918794258246213632-xHH6?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022ay). Waar word jij gelukkig van? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_mariusrietdijknl-activity-6918820738724446208-C_U7?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022az). Hoe vrijblijvende cultuurverandering om te zetten in duurzame gedragsverandering. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_mariusrietdijknl-activity-6920278120398778369-xZCc?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022ba). Containerbegrippen bij grof vuil of functioneel? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_containerbegrippen-bij-grof-vuil-of-functioneel-activity-6923155101058514944-zQhS?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022bb). Spectaculaire beleggingsresultaten Rijkslim. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_wwwbehaviorbasedinvestingcom-activity-6923164735827800064-xQl4?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022bc). Europa als derde wereld. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_frankrijk-engeland-wereldmacht-activity-6925322472498077696--aiu?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022bd). Dooft de kaars van Johan Derksen? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_johanderksen-rollotomassi-feminisme-activity-6925686241254371328-vp6u?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022be). Timing en pricing van beleggingen. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_timing-pricing-beleggingen-activity-6928297475032150016-5ijH?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Leij, J. van der & Rietdijk, M.M. (2022bf). Bitcoin. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_het-gewenste-en-ongewenste-gedrag-rond-bitcoin-activity-6939533917435662337-MqEB?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022bg). De logica en blijdschap van Rijkslim. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_wwwbehaviorbasedinvestingcom-activity-6948143271227346944-iQjM?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022bh). Ziel, geest of verbaal gedrag? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_ziel-geest-of-verbaal-gedrag-om-onszelf-activity-6962312885595168768-MR0B?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022bi). Emotionele vraagstukken doorleefd oplossen met hypnose. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_emotionele-vraagstukken-doorleefd-oplossen-activity-6962323704861048832-wHYi?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022bj). Nieuwsgierig? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_nieuwsgierig-ben-je-ook-nieuwsgierig-naar-activity-6962328122083921920-r3Tc?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022bk). Rampenplan. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_kerncentrale-zaporizja-bom-activity-6962618440742232064-OIfi?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022bl). Concept Aanvaardingsrede #MarkRutte voorzitterschap Europese commissie 2032.  https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_markrutte-euro-italiaeb-activity-6962808539773853696-p8no?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022bm). Maakt geld gelukkig? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_wwwbehaviorbasedinvestingcom-activity-6962890139211595776-HdjX?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022bn). Wat een mooie dag? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_weer-een-mooie-dag-wat-een-mooie-dag-activity-6963415141199552512-xEbO?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022bo). Groente en fruit, een techniek om mensen te begrijpen. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_groente-fruit-pavlov-activity-6963975912325324800-4Udg?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022bp). Discriminatie wetenschappelijk verklaard. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_discriminatie-activity-6964104189484408832-JlSt?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022bq). Hypnose voor nog betere sportprestaties. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_hypnose-sportprestaties-prestaties-activity-6964150242518671360-sI9q?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022br). Suggesties voor het verhogen van de interpersoonlijke effectiviteit. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_assertiviteit-relaties-zelfvertrouwen-activity-6964158854410465280-6vu3?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. (2022bs). Wensenlijstjes en politieke realiteit - De toestand in de wereld (naar Mr. G.B.J. #Hiltermann). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_wwwbehaviorbasedinvestingcom-activity-6964265917669122048-bMTw?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022bt). #China#VS en #Europa. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_mariusrietdijknl-activity-6964325260695347200-EHCy?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022bu). Waarom verliest Manchester United ook het 2e competitieduel? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_verantwoordelijkheid-vu-management-activity-6964361774041075712-bcGh?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022bv). #Nederland als bedrijf leiden. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_nederland-zelfbestuur-personeel-activity-6964529192583495680-de9h?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022bw). Is de werkzaamheid van #hypnose wetenschappelijk aangetoond? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_hypnose-meditatie-hypnotherapeut-activity-6964638128066150401-oTtA?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022bx). De #magie van de #beurs. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_wwwbehaviorbasedinvestingcom-activity-6967842089204080640-SjjA?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022by). Goed gedaan. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_wwwbehaviorbasedinvestingcom-activity-6972472404350521344-PC6v?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022bz). #OBM voor meer verbetervoorstellen. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_obm-organizational-behavior-activity-6972860248692772864-T8WU?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022ca). #Vipassana - verandering van het zuiverste #water. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_vipassana-meditatie-activity-6973540002001494016-eTxO?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022cb). Alsjeblieft, hierbij je sleutel voor #welvaart en #geluk. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_welvaart-geluk-geld-activity-6976042893564121088-ZShu?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022cc). #Dominantie en #volgzaamheid. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_dominantie-volgzaamheid-mens-activity-6977017553168572416-Bshp?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022cd). One upmanship in #executive #coaching. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_mariusrietdijknl-activity-6977152809137758209-L1yt?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022ce). De kast op een kier. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_mariusrietdijknl-activity-6977915756181078016-qsYP?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022cf). Short de #€, #risico van #hyperinflatie, kies voor #Rijkslim. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_risico-hyperinflatie-rijkslim-activity-6978573203115757568-wsgK?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022cg). #Fascisme #scenario. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_fascisme-scenario-oorlog-activity-6979370559742562304-rstt?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022ch). Zelfs #crimineel #gedrag is #aangeleerd en te veranderen. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_mariusrietdijknl-activity-6985144438083698688-XEjB?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022ci). Afgeleerde #hulpeloosheid. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_hulpeloosheid-stress-gezondheid-activity-6987032864680738816-l9yL?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022cj). De oorlog tussen positieve en negatieve versterking. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_oorlog-oekraaefne-rusland-activity-6987729331171028992-cWvP?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022ck). Welke begrippen uit de sociale wetenschappen verdienen een gedragsanalytische specificatie? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_adhd-agencytheory-attitudes-activity-6987779915005755392-G4jf?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022cl). Voorbeelden van geoperationaliseerd organisatiegedrag. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_mariusrietdijknl-activity-6987803219636674560-BT-g?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022cm). Marcel Levi : Meer aandacht nodig voor #placebo effect. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_genezing-van-een-ontsteking-van-de-blinde-activity-6989837554862694400-Mn-z?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022cn). Grip op je leven. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_wereld-nederland-bangladesh-activity-6992423995211948032-gdhf?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022co). Ben Tiggelaar ook fan van Skinner. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_deze-psycholoog-moet-je-kennen-activity-6993361132124045312-0iL8?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022cp). Ook #meningen zijn #feiten. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_meningen-feiten-ontdekkingen-activity-6993692390611910658-4BJe?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022cq). Works by #bfskinner. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_bfskinner-behavior-organisms-activity-6993852420430688256-hpM7?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022cr). We zijn niet #verantwoordelijk voor ons #gedrag. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_verantwoordelijk-gedrag-onderzoek-activity-6993903700981202944-FI0C?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022cs). Case study behavior change in IT with behavior analysis. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_business-work-culture-activity-6993928670721536000-caZz?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022ct). Creatieve #kunstenaars creëren. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_kunstenaars-bfskinner-creative-activity-6994220538638278656-Bdu7?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022cu). Belang van #bfskinner voor het dagelijks leven en voor de sociale wetenschap. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_bfskinner-galileo-aarde-activity-6994622803324862464-h0oG?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022cv). Grootmoeders wet. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_mariusrietdijknl-activity-6994865401339731968-Rq2Z?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022cw). Enkele gedragsanalytische #stellingen. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_stellingen-psychologie-wetenschappen-activity-6994948731670249472-mkFg?utm_source=share&utm_medium=member_desktop.

Rietdijk, M.M. (2022cx). Interessant stuk van psychoanalyticus  over de huidige tijd. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_living-in-a-psychotic-age-activity-6995079751828656128-M-OS?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022cy). Ons #gedrag wordt geselecteerd door #beloning, net als de #soorten. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_gedrag-beloning-soorten-activity-6996050370347044864-mLno?utm_source=share&utm_medium=member_desktop.

Rietdijk, M.M. (2022cz). Politici vechten elkaar de tent uit terwijl Nederland vraagt om oplossingen voor grote problemen.  https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_ambtelijke-top-tweede-kamer-stapt-op-om-zaak-arib-activity-6996969042024529920-D5TC?utm_source=share&utm_medium=member_desktop.

Rietdijk, M.M. (2022da). MoeAlfred Schreuder weg bij Ajax? Een gedragsanalyse. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_mariusrietdijknl-activity-6997460903319195648-CyhZ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop.

Rietdijk, M.M. (2022db). Verdient Matthijs van Nieuwkerk straf? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_verantwoordelijk-evolutie-leergeschiedenis-activity-7000385165944332288-eFTC?utm_source=share&utm_medium=member_desktop.

Rietdijk, M.M. (2022dc). Het materialistische wereldbeeld van zowel gedragsanalyse als waardebeleggen loont. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_wereldbeeld-gedragsanalyse-waardebeleggen-activity-7001120943603343361-IJbL?utm_source=share&utm_medium=member_desktop.

Rietdijk, M.M. (2022de). Waarom mensen geloven, een ABC-analyse. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_antecedenten-behavior-consequenties-activity-7001334459497070592-U2UX?utm_source=share&utm_medium=member_desktop.

Rietdijk, M.M. (2022df). Waarom ik behaviorist ben in plaats van cognitivist. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_behaviorist-cognitivist-gedrag-activity-7001442199196332032-IXHZ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop.

Rietdijk, M.M. (2022dg). Waarom geprivatiseerde markten beter draaien dan gemeente-markten. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_niet-meer-van-alle-markten-thuis-waarom-activity-7002584188180660224-eS3e?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022dh). Wat zijn jouw belangrijkste levenslessen? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_mediteer-yoga-nu-activity-7005761782493417472-ijCA?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022di). Geld als maatstaf voor alles. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_wwwbehaviorbasedinvestingcom-activity-7009797420481921024-PZeD?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022dj). Goed gedrag in de gevangenis goede voorspeller van goed gedrag daarbuiten? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_britse-pedofiel-garry-glitter-binnen-enkele-activity-7009907443170189312-9i6d?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022dk). Help mensen hun trauma's goed verwerken. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_nazaten-over-excuses-voor-het-slavernijverleden-activity-7009917930117156864-MNLO?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022dl). Sport en emotie. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_sport-emotie-argentiniaeb-activity-7010622440565297152-g2cU?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022dm). The oracle of Omaha at his best. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_warren-buffett-shares-brutally-honest-advice-activity-7014254742923051009-bx63?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2022dn). Geld en God. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_wwwbehaviorbasedinvestingcom-activity-7014898280157335552-Yp4P?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023aa). Goede voornemens realiseren. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_mariusrietdijknl-activity-7015247510965243904-pWC4?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023ab). De zen van het leven. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_zen-scheltema-fromm-activity-7015354667706499072-o0X9?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023ac). Pavlov als wetenschappelijke, Zen als intuïtieve matchmaker tussen bewustzijn en on(der)bewustzijn. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_pavlov-zen-bewustzijn-activity-7015613944123785216-nvoz?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023ad). Het eeuwige dilemma in #economie en #psychologie: gaan we voor de korte of lange termijn? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_economie-psychologie-bedrijven-activity-7016680579504947200-f-kS?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023ae). Hoe effectief ben jij? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_magius-methodius-mariusrietdijknl-activity-7023533443636436992-HZCe?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023af). Lang leve de liefde en het goede nieuws ❤️ https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_en-dan-nu-het-goede-nieuws-het-gaat-steeds-activity-7023967139531259904-aLik?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023ag). Mediteer Roland van der Vorst. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_onder-de-douche-activity-7025383521867194368-pcy9?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk. M.M. (2023ah). Drugs en olie. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_drugs-olie-vraag-activity-7028217978475147264-PWW9?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023ai). Overbodige psychologie maakt plaats voor gedragsanalyse. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_psychologie-gedragsanalyse-descartes-activity-7030072752963219457-GxZQ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023aj). Nederland loopt vast omdat de overheid top-down te veel regelt. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_overheid-wachtlijsten-gezondheidszorg-activity-7030439196758573056-KCGA?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023ak). Je belangrijkste 'a-sociale' vaardigheid. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_mediatip-dr-marius-rietdijk-activity-7034832490376658945-Sl4D?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023al). Je leven en de wereld nog mooier maken. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_zo-bouwde-ik-met-bescheiden-inkomsten-in-activity-7035181627924172800-KcHE?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023am). Wat een prachtige beeldende samenvatting van ons gesprek Ben Tiggelaar. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_werktip-van-de-week-227-activity-7041002631523131392-iJTN?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk. M.M. (2023an). Hoe gaat het verder met Nederland? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_spectaculaire-verkiezingsuitslag-maar-wat-activity-7042451169855565824-KnfM?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023ao). Hoe je uit de problemen blijft. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_werktip-ben-tiggelaar-minder-straffen-meer-activity-7043626648583184384-WGIH?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023ap). Waarom ik ondanks misstanden kapitalist ben. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_kapitalist-bedrijven-bedrijfstakken-activity-7046774972081410049-tA9f?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023aq). Wie beheerst ons gedrag? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_gedragsanalyse-wetenschap-econoom-activity-7047841777042546688-bNqR?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023ar). Gezondheidszorg en gedragsverandering. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_mariusrietdijknl-activity-7050933694038974464-sCWF?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023as). Medicijnen, drugs en geduld. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_medicijnen-drugs-industrie-activity-7051114127179575296-EKWI?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk. M.M. (2023at). Verbaal gedrag is de hefboom voor succes. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_wwwbehaviorbasedinvestingcom-activity-7051461817008578561-Oz0o?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023au). At Emery Air Freight - Het eerste OBM-experiment. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_surprising-lessons-activity-7055161850589503488-Sf4A?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023av). Wat is leiderschap. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_hier-is-de-opname-van-mijn-gesprek-met-dr-activity-7058185625585246208-iXsh?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023aw). Kunstmatige intelligentie. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_gates-activity-7058323415564177408-dkce?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023ax). Kunstmatige intelligentie paniek. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_kunstmatige-intelligentie-computers-activity-7059584912600838144-Eevx?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023ay). Bekergooien belonen met aandacht. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_mariusrietdijknl-activity-7063798361610428416-5Ovl?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk. M.M. (2023az). Loslaten. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_loslaten-ga-er-maar-even-lekker-ontspannen-activity-7064534990859948032-hui-?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023ba). Karl Marx. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_what-did-karl-marx-get-right-activity-7065261163915161601-13NQ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023bb). Is het leven een kans- of behendigheidsspel? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_leven-kans-behendigheidsspel-activity-7075728220024664064-8O-4?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023bc). Vlot onze problemen opgelost. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_vlot-onze-problemen-opgelost-we-schijnen-activity-7079214600004497408-vLQu?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023bd). Humor gedragstherapeutisch verklaard. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_humor-gedragstherapeutisch-verklaard-hard-activity-7083032495033593856-l2_v?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023be). Man blijkt hond. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_man-die-bijna-15-duizend-euro-uitgaf-om-activity-7090575855927615488-9JyZ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023bf). Overvloed. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_tekorten-zorg-onderwijs-activity-7099656996877938688-8WU0?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023bg). Jouw levensdoelen 1. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_williamhewitt-stanislawski-method-activity-7102907493046988800-L_o9?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023bh). Jouw levensdoelen 2. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_jouw-levensdoelen-2-een-van-de-oefeningen-activity-7102915879880794112-ayz2?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023bi). De helende functie van muziek. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_cv-publicaties-mariusrietdijknl-activity-7107275137640484864-bGU0?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023bj). Voorzitter ondernemingsraad Vrije Universiteit! https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_complimentenprofessor-rietdijk-nieuwe-voorzitter-activity-7108391120362958848-40L9?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023bk).Beoordeel fondsbeheerders èn veranderaars op meetbare resultaten. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_fondsbeheerders-veranderaars-veranderen-activity-7111256433723076608-l7vB?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023bl). Wat is ook al weer de wetenschap van gedragsverandering? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_behavior-analysis-an-overview-activity-7112201426805633024-HR22?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023bm). Why are The Rolling Stones so successful? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_therollingstones-rollingstones-album-activity-7113391528365957120-T7jR?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023bn). Hoe verander je voetbalhooligans in supporters? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_voetbalhooligans-supporters-gedragsverandering-activity-7113812143224811520-Ve8Y?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023bo). Speech voor strategisch overleg Vrije Universiteit Amsterdam. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_speech-voor-het-strategisch-overleg-vrije-activity-7129967867906641920-NQkd?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Rietdijk, M.M. (2023bp). Een resultaatgerichte universiteit. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_een-resultaatgerichte-universiteit-een-privaat-activity-7131192076339146752-xjcG?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

 

Vlogs met Joost van der Leij

 35) Bayesiaanse ABC-analyse van het gedrag van de ECB in zake inflatie. Met dr. Marius Rietdijk - YouTube

Analyse van het coronabeleid van de regering https://youtu.be/HYmJpY7qnDI

China en Rusland Waarom China geen vrede in de Oekraïne gaat brengen. ABC-analyse met dr. Marius Rietdijk - YouTube

De dollar is gekoppeld aan de olie. https://youtu.be/x4BTnRUQBJg

Free to choose https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fposts%2Fmariusrietdijk_free-to-choose-1980-vol-01-the-power-of-activity-6900739883304841216-MOIb%3Futm_source%3Dlinkedin_share%26utm_medium%3Dmember_desktop_web&psig=AOvVaw0U5LxmOeyhhjNOU_C0f93u&ust=1682193644818000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjRxqFwoTCIjpi-fhu_4CFQAAAAAdAAAAABAE

Gaat Poetin de Oekraïne binnenvallen? https://youtu.be/x4BTnRUQBJg

Goede voornemens https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DB2Twbr5A4qQ&psig=AOvVaw02-aX2JHlkzkFRHrBmh1HO&ust=1682192051455000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjRxqFwoTCID_6-7bu_4CFQAAAAAdAAAAABAL

Het gewenste en ongewenste gedrag van Johan Derksen https://youtu.be/QpU9uqn6xj0

Hoe veranderen we het gedrag van Poetin loving wappie Baudet? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_baudet-gedraagt-zich-op-vele-manier-ongewenst-activity-6989177902864998400-b-Mk?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Hoe word je rijk? https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6J0yVynCZMQ&psig=AOvVaw02-aX2JHlkzkFRHrBmh1HO&ust=1682192051455000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjRxqFwoTCID_6-7bu_4CFQAAAAAdAAAAABAI

Inflatie https://youtu.be/KqUbvE7gKHc

Nexit. https://youtu.be/VvrbP18ffN4

Oorlog of vrede. Gaat Poetin tot het bittere einde doorvechten? https://youtu.be/5zMrBwEga1s

Oplossing van het Groninger gasprobleem. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_hoe-we-de-energiecrisis-oplossen-met-het-activity-6978023415894925312-PcE9?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Waarom China geen vrede in de Oekraïne gaat brengen https://youtu.be/ve_CFoCj8T8

Waarom de politiek zo veel geld uitgeeft aan het klimaat https://youtu.be/mAd4AtVBdA4

Waarom het CDA Hugo de Jonge de hand boven het hoofd blijft houden https://youtu.be/kAQH7U2-I6A

Waarom Kaag grensoverschrijdend gedrag verzweeg https://youtu.be/m4ypCEQe9F8

Wat is breinvrijheid? Wat is Breinvrijheid? Een gesprek met dr. Marius Rietdijk van de Vrije Universiteit? - YouTube

Wat is meditatie? Hoe mediteer je? Wat is het doel van meditatie? Met dr. Marius Rietdijk van de VU. - YouTube

Wel of niet ingrijpen in Oekraïne? https://youtu.be/sCQpFxe_7XE

 

Ongepubliceerde lezingen

Rietdijk, M.M. Menselijke factoren in de logistiek. Technische Universiteit Eindhoven, vakgroep Logistieke Beheersingssystemen, 4 april 1995.

Rietdijk, M.M. De sociaal psychologische effecten en de invloed van het gebruik van simulatiemodellen op veranderingsbereidheid en -vaardigheid. Inleiding bij het seminar Logistieke Keten Modellen. Interactief leren, Business Process Simulators. Utrecht, 22 mei 1996.

Rietdijk, M.M. Zelfsturende teams motiveren tot continu verbeteren. Inleiding bij het seminar Personeelsmanagement bij de invoering van zelfsturende teams. Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid. Zwolle, 17 september 1997.

Rietdijk, M.M. Menskracht mobiliseren voor steeds betere prestaties. Lezing in het kader van Studium Generale PAO bedrijfs- en bestuurswetenschappen. Utrecht, 6 oktober 1997.

Rietdijk, M.M. Scenarioplanning voor goede en slechte tijden. Lezing voor IPFOS, pensioenfondsen, 6 april 2023

Rietdijk, M.M. Positieve gedragsverandering en emotioneel herstel. Lezing voor het Ministerie van Financiën. Den Haag, 20 april 2023.

 

(Executive) Workshops

Rietdijk, M.M. Performance Management. Workshop voor de directie van Polaroid Europe, 13 december 1994.

Rietdijk, M.M. Performance Management. Workshop voor leidinggevend personeel van Nedap Groenlo, 28 september 1995.

Rietdijk, M.M. & F.E.H. Koskamp. Performance Management en prestatie-indicatoren. Workshops op het congres Kwaliteit: de mens centraal, 4 oktober 1995, Dish Hotel Enschede.

Rietdijk, M.M. Personeelsmanagement. Workshop bij cursus Kennis van groot naar klein voor leidinggevenden binnen het midden- en kleinbedrijf. Leeuwarden, 30 januari, 26 maart, 25 juni 1996.

Rietdijk, M.M. Strategic Human Resource Management and Motivation. Workshop binnen het Advanced Management Training Programme for Senior Executives of Ethiopian Airlines. Maastricht School of Management, 4 februari 1997.

Rietdijk, M.M. Negotiating and Bargaining. Workshop binnen het Advanced Management Training Programme for Middle Managers of Ethiopian Airlines. Maastricht School of Management, 7 maart 1997.

Idem, 18 april 1997.

Rietdijk, M.M. The learning organization. Workshop voor de State Planning Commission of China. Eindhoven, 7 november 1997.

Rietdijk, M.M. Het opstellen van een prestatieverbeterplan. Workshop tijdens het programma Managing People Nyenrode. Breukelen, 11 juni 1998.

Rietdijk, M.M. & B. Slottje (maart 2000). Performance Management. Driedaagse op Nyenrode.

Baker, B. & M.M. Rietdijk. Performance Management. Workshop voor de bedrijfsleiding van EMI in Bristol, Engeland, 26 oktober 2000.

Rietdijk, M.M. Performance Management. Workshop voor Valkenburg Consultants, 13 juni 2001.

Rietdijk, M.M. & Ch. Shoesmith. Behavioral Safety. Workshop voor de bedrijfsleiding van Hercules, Antwerpen, 1 oktober & 28 november 2001.

Rietdijk, M.M. & K. Wieringa. Haal het beste uit jezelf. Workshop voor de bedrijfsleiding van DSM Agro, IJmuiden, 14 februari 2002.

Rietdijk, M.M. Het bestendigen van organisatieverandering. Workshop voor de bedrijfsleiding van DSM Geleen, 31 mei & 14 augustus 2002.

Rietdijk, M.M. Van werk een feest maken met Performance Management. Workshop voor het vertegenwoordigend overleg van ABN Amro, 11 november 2002.

Rietdijk, M.M. & M.T.M. van Winden. Slag om de toekomst. Workshop voor MT Technische Buitendienst Nationale Nederlanden, 11 & 12 maart 2004, De Baak Driebergen.

Rietdijk, M.M. & M.T.M. van Winden. Slag om de toekomst. Diverse workshops voor De Baak (De Nieuwe Managers). Vanaf 2004.

Rietdijk, M.M. & M.T.M. van Winden. Slag om de toekomst. Diverse workshops voor Bestuursacademie Nederland. Vanaf 2005.

Rietdijk, M.M. (2007). Van werk een feest maken in de bouw. Workshop op de Infratech Beurs, georganiseerd door Nieuwbouw, de jongeren binnen de bouwwereld. Rotterdam, 16 januari.

Rietdijk, M.M. (2007). Slag om de toekomst. Workshop voor Bouwend Nederland, 13 februari.

Rietdijk, M.M. Workshops Gedragsverandering en Scenarioplanning voor PTP, postdoctorale opleiding in de bouw (vanaf 2008).

Rietdijk, M.M. & A.F.D. Schaper (2008). Complimenten. Workshop voor Railforum, 1 juli.

          Idem, 4 november.

Rietdijk, M.M. (2009). Het belang van een parkiet. Lezing tijdens workshop Belangen. Utrecht.

Rietdijk, M.M., J. Labadie, V. Mulder, A.F.D. Schaper & L. IJzerman (2009). Prestatieverbetering door gedragsverandering. Workshops voor franchisenemers van De Hypotheker. Arnhem, Papendal, 11 februari.

Rietdijk, M.M. (2009). Empowerment door gedragsverandering. Lezing 2e lustrum bedrijf Hattrick, 9 september.

Rietdijk, M.M. (2009). Gedragsverandering voor veiligheid. Workshop voor ACTA Milieu- en Veiligheidstechniek Zeewolde, 17 september.

Rietdijk, M.M. Vermindering van ziekteverzuim door gedragsverandering. Drie workshops voor artsen van ArboNed, 4, 30 september, 27 okt.

Rietdijk, M.M. (2009). Prestatieverbetering door gedragsverandering. Workshop voor het MT van ING Assurantiekantoren, 10 november.

Rietdijk, M.M. & K. Wieringa (2009). ABC. Workshop voor Induserve, 20 & 23 november.

Rietdijk, M.M. (2009). Themabijeenkomst positieve gedragsbeïnvloeding. Workshop voor PK2U Coaching & Training/CU Recruitment bij Ikki, 2 december.

Idem, 9 december.

Tientallen lezingen en workshops voor evenzovele organisaties sindsdien (vertrouwelijk)

 

Interviews/boekbesprekingen

Holleman, L.G. & M.M. Rietdijk. Managers krijgen een compliment niet uit hun strot. Interview met T. Heymans. De Volkskrant, 19 september 1994, p.2.

Rietdijk, M.M. & L.G. Holleman. Performance Management. Het geheim van de schouderklop. Interview met W. Vonk. Inter Info, informatief magazine voor managers, 1994, nr. 6, p. 52-53.

Rietdijk, M.M. Performance Management. Het geheim van de schouderklop. Interview met W.Vonk. Personeelsbeleid, 1994, nr. 12, p. 53-55.

Rietdijk, M.M. Performance Management. Interview in het programma Actueel, Radio Enschede, 18 september 1995 (7 minuten).

Holleman, L.G. & M.M. Rietdijk. Gedragsverandering op de werkvloer. Fluitend aan het werk met performance management. Interview met B. van den Ende. Bedrijfskundig Vakblad 1995, nr. 6, p. 36-39.

Bolweg, J., W. van Breukelen, M.M. Rietdijk, A.I.R. Steenbakkers. Voor wat hoort wat. Interview met L. Boelens in PW, vakblad voor personeelsmanagement 1996, nr. 11, p. 20-23.

Hiele, A. Laat God eens lachen. Bespreking van het boek Slag om de toekomst. NRC Handelsblad, 29 november 2003.

Koelewijn, J. Nijlpaard in de bijbel. Bespreking van het boek Slag om de toekomst. Het Financieele Dagblad, 4 januari 2004.

Holstvoogd, M. Cijfers voorspellen geen toekomst, scenario’s bieden uitkomst. Gewoon bijzonder, magazine voor relaties van de Vrije Universiteit Amsterdam. Jaargang 1, nr. 1, januari 2004, p. 4-5.

Rietdijk, M.M. Scenarioplanning. Interview met Business News Radio, 28 januari 2004.

Buitenhuis, R. (juni 2004). De diepvriesvraag. Marius Rietdijk houdt pleidooi voor scenarioplanning. Management Consultant Magazine 3, 20-21.

Rietdijk, M.M. (2009). De zin en onzin van bonussen. Interview met Radio Noord-Holland, 29 september.

Schinkel. M. (2009). Interne moraal is zó 20e eeuw. NRC Handelsblad, 29 september.

Hoedt, F. ten (2009). Organisaties conditioneren. De invloed van beloning en straf op werkprestaties. Nieuwblad Expertise 8, p. 15-16.

Karimi, A. (2009). Richt bankmanager af. Betere prestaties door complimenten dan door hoge bonussen. Spits, 29 september.

Hoop, J. de (2009). De kranten. RTL4 ontbijtnieuws, 29 september.

Anonymus (2009). De kranten. NOS Radio 1 Journaal, 29 september.

Anonymus (2009). Commentaar. NOS Radio, Met het oog op morgen, 30 september.

Couzy, M. (2009). Schouderklopje werkt beter dan hoge bonus. Het Parool, 1 oktober.

Ubels, R. (2009). Compliment werkt beter dan bonus. Nederlands Dagblad, 2 oktober. Ook verschenen in BN/De stem.

Bel, E.J. van (2009). Liegen mag, bedriegen niet. Marketing Facts, 6 oktober.

Bel, E.J. van (2009). Social Power. Marketingtribune 18, p. 42.

Mussche, A. (2009). Marius Rietdijk keert zich tegen doorgeschoten beloningscultuur. Ad Valvas, 8 oktober.

Uffelen, X. van (2009). Bonus twistappel wetenschappers. De Volkskrant, 8 oktober.

Geest, E. van der (2009). Weinig verschil tussen collega’s en honden. Het Financieele Dagblad, 15 oktober.

Sman, J. van der (2009). Een compliment werkt stimulerender dan een bonus. Elsevier, 16 oktober.

Anonymus (2009). Ambitie: Compliment werkt beter dan bonus. Leeuwarder Courant, 19 oktober.

Soenens, D. (2009). Riante bonussen werken niet. Vacature.com.

Soenens, D. (2009). Les bonus? Ça ne fonctionne pas. Reference.be.

Mussche, A. (2009). Slim persbericht over bonussen. Opeens stond hij in de schijnwerpers: promovendus Marius Rietdijk die managers adviseert mensen complimenten te geven. VU Magazine 4, p. 10-11.

RTL4 TV: Editie NL (2009). Interview binnen het item Complimenten-bombardement VS. 7 december.

RTL4 TV: Editie NL (2009). Interview binnen het item Ragout, wijn of cadeaubon? 18 december.

Kindermans, G. (2010). Psychologie van de klinkende munt. De Psycholoog 1, p. 32-38.

Wielaard, Peter & Pauline Bijster. Belonen is het effectiefste middel om gedrag te veranderen. In gesprek met Marius Rietdijk. In: NVVK info, april 2011, p. 12-15.

Klis, H. van der (2015). De toekomst is aan coaches. Een pleidooi voor OBM. www.managementboek.nl.

Van Liempt, P. van (2015). Geld maakt niet gelukkig. TV interview RTLZ. youtube.com/watch?v=1LnEdPGaTJo

Heuvel, P. van den (2017). Pesten is een extreme vorm van straffen. Psychologie Magazine, p. 82, June.

Rietdijk, M.M. (2019). Afleiding en gedragsverandering, voetbal kijkende ministers tijdens algemene beschouwingen. Interview met RTL 4.

Rietdijk, M.M. (2019). Meer discipline met hypnose: het is mogelijk! Interview met Peter Passenier, 7 juli 2019, Carière.nu.

Rietdijk, M.M. Complimenten geven is lastig en krijgen nog moeilijker: zo doe je het. Nu.nl (2020).

Meerdere radio-interviews voor Radio Noord-Holland, BNR en Radio 1. https://www.bnr.nl/search?q=Marius+Rietdijk 

 

Debat

Keilman, H., M.M. Rietdijk, M.T.M. Van Winden & B. Wubs. (2009). Capitalism, a love story. Film en debat over de lusten en lasten van het kapitalisme, 25 november Den Haag.

Bouwens, J. & M.M. Rietdijk (2010). De zin en onzin van hoge bonussen. Debat van 35 minuten op radio 5 in het Teleac wetenschapsprogramma Hoe?Zo!  3 februari.

 

Veel van bovenstaande publicaties zijn online te raadplegen, te downloaden en te verspreiden.

 

Bestuurlijke activiteiten

 1. Bestuurslid vakgroep arbeids- en organisatiepsychologie 1987-1989
 2. Lid faculteitsraad Faculteit Technische Bedrijfskunde Universiteit Twente 1994-1996
 3. Lid juryadviescommissie Manager van het Jaar 1997
 4. Lid commissie Algemeen Bestuur en Middelen, gemeente Amstelveen, 2002-2004
 5. Bestuurslid Iyengar Yoga Vereniging Nederland, 2003-2006
 6. Gemeenteraadslid VVD, gemeente Amstelveen, 2004-2014
 7. Lid raad van advies MeerBusinessAmsterdam, 2009-
 8. Lid raad van advies XXL Real Estate, 2009-
 9. Juryvoorzitter Amsterdam Business Award, georganiseerd door MeerBusiness Amsterdam, 2011-2014
 10. Lid Onderdelencommissie VU, Faculteit der economische wetenschappen en bedrijfskunde, 2014-
 11. Lid raad van advies NOVA Academie, 2016-
 12. Lid Rabobank Ledenraad Amstel en Vecht, 2017-2020
 13. Member of the Jury Global AEGON awards, 2019
 14. Lid Ondernemingsraad Vrije Universiteit, 2019-, waarvan lid commisies Juridische zaken (2019-2021), Financieel Economische Zaken (2021-) en Huisvesting, (2019-), waarvan voorzitter (2021-)

 

CV (kort)

Dr. Marius Rietdijk werkte na zijn studie bedrijfs-, klinische en sociale psychologie als consultant psychologisch onderzoek op het gebied van werving en selectie. Vervolgens werd hij benoemd tot universitair docent Human Resource Management aan de Universiteit Twente. Daarna was hij werkzaam als senior researcher/adviseur bij het Centre for Organisational Learning and Change aan de universiteit Nyenrode. Hij hield zich daar bezig met de operante leertheorie en de daarop gebaseerde gedragsveranderingsbenadering, het onderwerp van zijn in 2009 verdedigde dissertatie. 

Marius vertegenwoordigde de VVD in de gemeenteraad van Amstelveen tussen 2004 en 2014. Tegenwoordig is Rietdijk, behalve zelfstandig organisatieadviseur, universitair docent Strategisch management aan de VU. Tussen 2010 en 2022 was hij wetenschappelijk directeur van VU-ADRIBA, het enige expertisecentrum in Europa gespecialiseerd in Organizational Behavior Management (OBM), het toepassen van de gedragsanalyse in organisaties. Naast gedragsverandering is hij gespecialiseerd in Scenarioplanning, waarover hij met Martien van Winden een boek schreef (titel: Slag om de toekomst, 2003). Rietdijk is ook gediplomeerd Iyengar Yoga docent en dagelijks beoefenaar van Vipassana meditatie, die hem mogelijk maken om productief te zijn op ontspannen wijze.

Dr. Marius Rietdijk worked after his MA in Industrial, Clinical and Social Psychology as a consultant psychological research in the field of hiring and selection. Then he was appointed assistant professor Human Resource Management at Twente University. After six years he started to work as a senior researcher/consultant at the Center for Organizational Learning and Change at Nyenrode Business University. He worked on operant learning theory and the behavior modification approach that is based on it, the subject of his PhD dissertation (2009). Today Rietdijk is, apart from being an independent management consultant, assistant professor Strategic management and behavioral change at VU University Amsterdam and was between 2010 and 2022 scientific director of ADRIBA, the unique center of expertise in Europe for Organizational Behavior Management (OBM), the application of behavior analysis in organizations. Rietdijk is not only specialized in behavior change, but also in Scenarioplanning, about which he published the book Slag om de toekomst (Future Battle) with Martien van Winden. Rietdijk also is a certified Iyengar Yoga teacher and daily practitioner of Vipassana Mediation, that enable him to be productive in a relaxed way. Last update: 20-11-2023. 

Poster Marius
PowerPoint – 210,8 KB 2171 downloads