Suggesties komen dagelijks met honderden op ons af. Koop zus, doe zo, lees dit, schrijf dat, beleg hier, ga (daar) op vakantie. Het leven is de grootste show op aarde, waarbij we elkaar continu beïnvloeden. Met sommige suggesties gaan we mee, de meeste laten we links liggen. We volgen de suggesties die de mooiste consequenties hebben. Als we mediteren komen zelfsuggesties opzetten. Hoe langer we mediteren, hoe dieper in trance, hoe waardevoller de suggesties.

Sommige mensen zijn succesvoller in beïnvloeden dan anderen. Het kennen en toepassen van de wetten van gedragsverandering, zoals beschreven door de Gedragsanalyse, laat de kans op succes toenemen. Pas kwam een man van een jaar of 75 na een lezing over gedragsanalyse naar me toe en vertelde me dat ik 40 jaar eerder had moeten komen. Dan had hij als directeur van een bedrijf heel wat vaker positieve versterking toegepast. Beter laat dan nooit!

In onze programma's aan de VU over Organizational Behavior Management (OBM) leiden we executives op in beter leidinggeven en het creëren van een optimale bedrijfscultuur via een protocol van gedragsverandering. De deelnemers leren wenselijke prestaties helder omschrijven. Zodra deze zich voordoen vieren zij de successen met elkaar. Zij negeren wat niet goed gaat.

Daardoor zien zij prestaties duurzaam stijgen en mensen blij worden. Via zo'n positieve cultuur worden trauma's vermeden. Bij OBM gaat het om operant conditioneren (Skinner). Daarbij passen we optimaal de wetten van beloning en straf toe op relevante organisatievraagstukken. Hoe kunnen we daarmaast ook de wetten van klassiek conditioneren (Pavlov) optimaal benutten in de praktijk? Waarbij het gaat om het beïnvloeden van reflexen, automatisch gedrag. Daarbij komt hypnose als oplossing naar voren.

De meeste van ons hebben onaangename dingen meegemaakt (zowel privé als op het werk) die soms nog een grote invloed hebben op onze huidige relaties en prestaties. Voor die negatieve ervaringen schamen we ons,  of voelen schuld. Een goede manier daar mee om te gaan is hypnose.

Bij hypnose worden we in een staat gebracht tussen waken en slapen in. Dit noemen we trance. We zijn dan goed geconcentreerd en extra ontvankelijk voor suggesties van iemand die we vertrouwen. We zijn minimaal 2x per dag onder hypnose. Als we net wakker worden en vlak voor het slapen.

Een hypnotiseur helpt om in trance te komen op andere gewenste momenten. Een ontspannen toestand, een heel prettig gevoel. Een trance is onverenigbaar met angst en boosheid. Je laat gebeurtenissen toe waarvoor je je schaamt en laat ze achter, waardoor je optimaal in het hier en nu functioneert.

Een van mijn leermeersters, Iwan Pavlov, adviseert (suggereert) hypnose als beste therapie voor ongewenste associaties van het verleden. Hypnose werkt ook om toekomstscenario's voor te stellen en keuzes te maken. Visualisatie is een belangrijke stimulans om datgene te krijgen wat je wenst. Formuleren wat je niet wilt verhoogt de kans dat je dat toch krijgt! Formuleren en visualiseren wat je wel wilt verhogen de kans op het realiseren van je wensen. In de gedragsanalyse heet dit prompting. Hypnose bevordert daarmee ook creativiteit.

Omdat Marius gedurende 30 jaar steeds meer doordrongen is geraakt van het belang en de impact van hypnose, er veel over praat en zichzelf hypnotiseert via meditatie, melden zich vele mensen bij aan om in trance gebracht te worden waardoor zij hun creativiteit, prestaties en geluk vergroten. Zijn onbewuste realiseert zich al lang het belang van trance, nu laat zijn verbale rationele bewuste dit bijzondere instrument toe. Buddha's grootste doel was in een steeds diepere trance om verlichting te bereiken. Als klinisch psycholoog, gepromoveerd in de bedrijfskunde op het onderwerp Organisaties Conditioneren en opgeleid en lid van de Nederlandse Verening van Hypnose (NvvH) en HypnoWorld*, ziet Marius de toepassingen voor het bedrijfsleven opdoemen, vanuit een wetenschappelijke gedragsanalytische basis.

Pas gaf hij bij de NvvH de lezing Organisaties Hypnotiseren. Hij besteed tijdens zijn lezingen, onderzoek en onderwijs al lang aandacht aan de natuurwetten van conditionering binnen organisaties. Als we elkaar toch de hele dag conditioneren, doe het dan op de meest effectieve en fijne manier. Behalve door het verminderen van straf en het vaker belonen (Organizational Behavior Management, OBM, zie www.adriba.nl), kunnen we onszelf klassiek (de-)conditioneren via hypnose en meditatie (zelf-hypnose). OBM en hypnose zijn twee kanten van dezelfde medaille van positieve gedragsverandering.

Meld je nu aan voor meer informatie of een sessie.